Våra pedagoger

Våra drygt 30 pedagoger har det gemensamt att de älskar barn. Pedagogerna genomgår också vår interna utbildning fyra gånger om året. De utbildas då i barnpedagogik, motorik och gymnastik samt ledarskap och drama, men även i marknadsföring försäljning och varumärkesfrågor. Samtliga pedagoger certifieras dessutom i hjärt-lungräddning samt första hjälpen för barn.

Vill du bli pedagog hos Lidingö Gymnastikskola?

För mer information om att jobba hos oss hittar du här.