Vår filosofi

I Lidingö Gymnastikskola anser vi att fysisk aktivitet är en källa till glädje där inte bara motoriken tränas utan även kroppsuppfattningen, koncentrationsförmågan, rumsuppfattningen och förmågan att kunna ta instruktioner.

Varje lektion är uppbyggd på samma sätt, för att säkerställa att alla de olika momenten vi vill träna berörs vid varje tillfälle. Vi har små grupper med flera pedagoger för att kunna ge alla barn i gruppen uppmärksamhet och individuellt stöd i utvecklingen.

Lektionen börjar med en kort samling, sedan följer uppvärmning genom lek. Efter det tränar vi rörelse till musik, ibland med en rörelsestödd sång och vid andra tillfällen med inspelad musik. Dagens motoriska grundmoment tränas sedan med stationsträning eller redskapsbana. Till sist har vi en avslappning innan vi samlas för att avsluta dagens träning.

Alla våra kurser, från Pyttegymnastik till Gymnastik fortsättning, är manualstyrda så vi kan försäkra oss om att vi får med alla moment samt att vi håller samma kvalité ute i alla våra grupper. Vi utvecklar ständigt våra manualer för att kunna upprätthålla kvalitén.

På kursen Gymnastik avancerad lägger vi i stället inför varje ny termin en individuell plan för respektive grupp, då dessa är på olika nivåer.

Våra pedagoger jobbar utifrån värdegrunderna Passion, Ansvar, Kommunikation, Kompetens och Säkerhet, och genomgår varje läsår fyra internutbildningar för att vi hela tiden ska kunna utveckla gymnastikskolan.