Kontakt

E-post:

info@lidingogymnastikskola.se

Telefon:

08-765 49 00

Adress:

Lidingö Gymnastikskola
Torsvikssvängen 6
181 34 Lidingö

Vi finns på plats dagligen, men slå en signal före besöket!

Bankgiro-nr:

5649-7019