PT

Vi har under det senaste läsåret haft en ökande efterfrågan av privat träning i gymnastik, provat och har fått positiv respons på detta. Därför öppnar vi nu upp för att utöver våra kurser också erbjuda privat träning i gymnastik, både för barn och vuxna.

För vuxen erbjuder vi även PT i anpassad yoga, pilates, mamma-baby-träning och gravidyoga. För vuxna så väl som för barn anpassas träningen helt efter kundens behov. T.ex. motorisk träning, teknisk gymnastik eller specifik styrketräning.

Avgift PT barn, 45 min:

1 barn 650 kr
2 barn 750 kr
3 barn 850 kr
Avgift PT vuxen, 60 min:

1 vuxen 850 kr
2 vuxna 950 kr

Bokning sker via mail eller telefon.
E-post: info@lidingogymnastikskola.se
Telefon: 08-765 49 00

pt