HLR – Första Hjälpen

Vi utbildar och certifierar kontinuerligt våra gymnastikpedagoger i Hjärt-lung-räddning och Första hjälpen för barn. Vi har valt att göra det inom EFR, Emergency First Respons, CFC Care for Children, som har ett omfattande kursupplägg där man både får teoretiska och praktiska kunskaper och där man behöver visa upp sina färdigheter för att kunna bli certifierad.

Vi har vid flera tillfällen fått förfrågan från föräldrar om vi inte skulle kunna arrangera en kurs för er, vilket har inspirerat oss och nu erbjuder vi därför kursen för dig som förälder. Pga av kursens omfattning behöver man avsätta en viss tid för förberedande teori utöver kurstillfällena, men vi kan också garantera att man känner sig trygg i sina kunskaper i HLR och första hjälpen för barn och spädbarn efter att ha genomgått kursen och klarat av sitt certifikat. Lidingö Gymnastikskola har två utbildade instruktörer.

Du kommer också bli certifierad för att använda en AED (en automatisk hjärtstartare), som finns på allt fler offentliga platser både i och utanför Sverige.

Kursupplägg:

2 h introduktion och genomgång av studiematerial
Självstudier och förberedelse
En heldag (eller två halvdagar) med kunskapskontroller, praktiska övningar och rollspel
Teoriprov (skriftligt)

Pris:

1.500 kr.
Manual på svenska ingår samt certifiering- och certifieringskort. (PADI Europe).

Vi skräddarsyr också kurser om ni är en grupp på jobbet, en föräldragrupp eller liknande som vill gå tillsammans.

Kontakta oss via mail för att boka en kurs, info@lidingogymnastikskola.se