Villkor och regler Lidingö Gymnastikskolas kursverksamhet

1.  Anmälan

Anmälan görs på vår hemsida, via anmälningsformuläret. Erbjudande om plats mailas till anmälaren. När anmälan bekräftas via länken som bifogas gruppförslaget blir anmälan bindande. Lidingö Gymnastikskola förbehåller sig rätten att justera tiden som framgått av gruppförslaget med upp till 10 minuter samt vid behov byta lokal.

Anmälaren är betalningsskyldig gentemot Lidingö Gymnastikskola och skall uppge sin hemadress i anmälan, oavsett var barnet är folkbokfört. Vid flytt under pågående period skall den nya hemadressen meddelas till Lidingö Gymnastikskola.

För kurserna , Gymnastik grundträning Äldre, Gymnastik speed, Gymnastik fortsättning och Gymnastik avancerad samt kurser på Djurgårdsskolan utgår inför höstterminen en anmälningsavgift på 570 kr. Anmälningsavgiften ska betalas i samband med (inom 48 timmar) att man bekräftar anmälan via formuläret.

Villkoren gäller även vid vidareanmälningar samtliga kursperioder under innevarande läsår.

Lidingö Gymnastikskola erbjuder inte prova på enstaka lektioner, utan anmälan gäller hel kurs.

 

2.  Betalning

Betalningen görs till bg 5649-7019 (Lidingö Gymnastikskola), ange barnets namn och kurskod enligt kallelsen, vilken alltid sänds via mail. Betalningen ska vara oss till handa innan kursstart, förfallodatum framgår av kallelsen till kursen. Vid betalning efter förfallodagen påförs en påminnelseavgift om 60 kr för påminnelse 1 och därefter 60 kr vid påminnelse 2, samt debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag. Betalningspåminnelserna går endast ut via mail.

Vid anmälan till pågående kurs skall betalning ske i samband med anmälan (inom 48 timmar).

 

3.  Avanmälan

a) Kurser om åtta tillfällen.
Avanmälan måste göras senast två veckor (14 dagar) innan kursstart och sker via mail till info@lidingogymnastikskola.se. Har avanmälan gjorts i tid debiteras ingen avgift. Avanmälan fram till en vecka (13-7 dagar) före kursstart debiteras en avanmälningsavgift om 570 kr, vid avanmälan senare än en vecka (6 dagar eller mindre) före kursstart debiteras full avgift.

b) Kurser om sexton tillfällen (eller färre dock hel termin).
För kurserna , Gymnastik Grundträning Äldre, Gymnastik speed, Gymnastik fortsättning och Gymnastik avancerad samt kurser på Futuraskolan och Djurgårdsskolan framgår avbokningsreglerna av det via mail erhållna gruppförslaget och kallelsen.

Vid anmälan till pågående kurs blir anmälan direkt bindande och anmälaren avsäger sig i samband med detta också sin ångerrätt.

 

4.  Sjukdom/skada

Sjukdom vid enstaka tillfällen kompenseras ej. Vid längre sjukdom/skada krävs läkarintyg som styrker att gymnastikaktivitet inte är lämplig. Från det datum skadan rapporterats till Lidingö Gymnastikskola via mail till återgång på kursen kan kursen frysas och motsvarande andel av kursavgiften (exklusive administrativ avgift om 150 kr) sparas som ett tillgodobelopp för delbetalning till närmast påföljande kursomgång. Tillgodobeloppet är personligt för den skadade gymnasten. Efterdaterade läkarintyg godkännes ej. Läkarintyget skall vara Lidingö Gymnastikskola tillhanda senast en månad (max 31 dagar) efter sjuk-/skadeanmälan.

 

5.  Återbetalning

Återbetalning sker endast i de fall där avanmälan skett enligt villkoren för avanmälan. Vid läkarintyg på att kursen inte kan fullföljas kan återstående kursavgift sparas som ett tillgodobelopp och nyttjas som delbetalning till närmast påföljande kursomgång. Anmälningsavgiften avseende Gymnastik grundträning Äldre, Gymnastik speed, Gymnastik fortsättning, Gymnastik avancerad samt kurser på Futuraskolan och Djurgårdsskolan återbetalas ej.

 

6.  Försäkring

Ditt barn omfattas genom Lidingö Gymnastikskola av Folksams Idrottsförsäkring. Detta ger ett grundskydd, men varje familj uppmanas ändå att se över sitt försäkringsskydd.

 

7.  Utrustning

På kurserna Gymnastik grundträning, Gymnastik grundträning Äldre, Gymnastik speed, Gymnastik fortsättning Gymnastik avancerad samt kurser på Futuraskolan och Djurgårdsskolan har vi krav på gymnastikdräkt/ hel body (ej tvådelat). Vi har flera alternativ i vår shop för både pojkar och flickor. Långt hår ska vara ordentligt uppsatt med snodd/-ar och hårspännen. Undvik diadem. Detta av både instruktions- och säkerhetsskäl.

På övriga kurser ska barnen helst ha på sig gymnastikdräkt/ hel body, annars tights och tight träningstop. Dessa ska inte vara för stora, utan så åtsittande som möjligt. Prova hemma om kläderna sitter kvar på kroppen när barnet är upp och ner. För att kunna se att rörelserna utförs korrekt och för säkerhet vid assistans krävs att kläderna är åtsittande. Det stör också barnens koncentration om det finns onödigt tyg som fladdrar omkring när de gör många motoriska övningar, vilket påverkar säkerheten. Detsamma gäller för balettdräkter med kjolar, vilka inte är lämpliga för gymnastikträning. Vi vill heller inte att barnen har shorts, t-shirts eller fotbollströjor på sig.

Barnen är lämpligast barfota på gymnastiken, om någon form av sko ändå önskas, rekommenderas en tunn sko med gummisula (ej lädersula!), modell Juniorsko IWA-405 eller Elitsko DMT IWA-503 hos
Vera Sport: www.verasport.se.

På kursen Gymnastik avancerad rekommenderar vi till friståendeträningen en beige halvtåsko, även den från Vera Sport: www.verasport.se.

 

8.  Åskådare, föräldrar och syskon

Vi tillåter inte syskon eller andra barn i salen.

Kurserna Pyttegymnastik, Rytmikgymnastik och Mikrogymnastik genomförs tillsammans med en förälder eller annan vuxen. Tvillingar behöver då ha två vuxna närvarande.

Fotografering eller filmning är inte tillåtet om inte huvudpedagogen meddelar annat. Vid uppvisning kan till exempel särskilda tillstånd ges.

 

9.  Övrigt

Lidingö Gymnastikskola förbehåller sig rätten att byta pedagoger om så blir nödvändigt.
För kläder och personliga tillhörigheter ansvaras inte.

Lidingö Gymnastikskola erbjuder inte att ta igen missade lektioner. Tid och plats för kursen framgår av kallelsen, det åligger anmälaren att notera tiden som uppges i kallelsen, så att barnet kommer till rätt grupp.

Vänligen meddela via mail om ditt barn inte kan deltaga på första lektionen. Kommande tillfällen behöver man inte höra av sig vid frånvaro, men vet man om att man kommer vara borta nästkommande lektion får man gärna meddela pedagogerna detta på plats.