Rytmikgymnastik

lgs0kt07_tunneln_355För barn vid kursstart fyllda 22-33 månader

Här får barnen öva på motoriska färdigheter och kropps- och rumsuppfattning i samspel med en förälder. Inlärningen sker med stöd av mycket musik och egen sång, men det är den allmänmotoriska träningen som står i centrum.

Barnet behöver kunna gå/springa stadigt och ha en väl fungerande kommunikation med sin förälder. Den vuxne kommer inte att få ut egen träning av lektionen, men förväntas vara delaktig och till stöd för sitt barn som deltar.

 

Se en film från kursen

 

Varje period består av åtta lektioner. Kursavgift 1.550 kr.

Glöm inte att läsa igenom våra villkor och regler!

Om ni är osäkra på huruvida vår verksamhet passar ert barn är ni välkomna att boka tid för att komma och titta på en lektion!

Vi svarar gärna på dina frågor
E-post: info@lidingogymnastikskola.se
Telefon: 08-765 49 00 08-765 49