Mikrogymnastik

För barn födda 2016

Här tränar gymnasterna tillsammans med en förälder på sin kropps- och rumsuppfattning. Genom lek och på redskapsbanor övas de allmänmotoriska färdigheterna, och vi tränar på att ta muntliga instruktioner. Den vuxne förväntas vara delaktig då en hel del av övningarna sker i samspel med föräldern, sedan mot slutet av den andra perioden börjar vi också träna på att släppa taget om föräldern, som en förberedelse inför nästa kurs, Minigymnastik.

Se en film från kursen

Varje period består av åtta lektioner. Kursavgift 1.550 kr.

Glöm inte att läsa igenom våra villkor och regler!

Om ni är osäkra på huruvida vår verksamhet passar ert barn är ni välkomna att boka tid för att komma och titta på en lektion!

Vi svarar gärna på dina frågor
E-post: info@lidingogymnastikskola.se
Telefon: 08-765 49 00 08-765 49 00